Schoten & omgeving

Compressietherapie
 

Veneuze / arteriële ulcera vormen een belangrijk gezondheidsprobleem en de sleutel tot het succesvol behandelen, ligt in het gebruik van compressietherapie.
  
Compressietherapie betekent letterlijk 'drukbehandeling'.
  
Het bestaat uit een aantal technieken waardoor de veneuze en lymfatische circulatie van de extremiteiten wordt verbeterd.
 
De grote variëteit aan beschikbare compressiesystemen, verschillen in terminologie en onvoldoende kennis van de effecten van druk onder het verband, leiden nogal eens tot verwarring en ineffectieve zorg.
  

Daarbij komt dat er veel patiënten zijn die een behandeling nodig hebben die niet in de studieboeken voorkomt. Dit zorgt voor praktische uitdagingen bij de toepassing van compressietherapie. 
  
Zwachtelen of compressietherapie wordt toegepast bij:
• Gevolgen van onvoldoende werking van de bloedvaten (Veneuze insufficiëntie).
• Vochtophoping (oedeem), ontstaan door slecht werkende aders, hartproblemen, wondroos of immobiliteit.
• Behandelen open beenwond (veneus ulcus cruris).
• Tegengaan van een “dikke arm” (lymfoedeem) na behandeling voor borstkanker.
• Voorkomen van trombose in de benen (diep veneuze trombose).
• Dichtspuiten spataderen (sclerocompressie). 

Indien u vragen heeft of graag een afspraak wenst te maken, kan u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Door het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met het verzamelen van uw details via dit formulier.
Klik hier om onze privacyverklaring te lezen.