Schoten & omgeving

Palliatieve zorgen
  


Palliatieve zorgen staan voornamelijk in het teken van comfort bieden aan de patiënt en de kwaliteit van leven waarborgen of te verbeteren. Patiëntgerichte verzorging, ondersteuning bij dagdagelijkse activiteiten en pijnbeheersing zijn hier de belangrijkste aspecten waarbij wij als professionele zorgverleners u, uw geliefde en/of familie kunnen bijstaan en begeleiden. 
Als professionele zorgverleners kunnen wij in samenspraak met de patiënt (en eventuele dierbaren) en de huisarts of behandelende arts de nodige ondersteuning bieden op fysiek, emotioneel en spiritueel vlak.

  
Samen met de huisarts of behandelende arts trachten we de pijn en de symptomen van de ziekte zoveel mogelijk te verlichten.
  
Wij zullen steeds de patiënt verzorgen met de meeste waardigheid en respecteren elke keuze die de patiënt maakt in het kader van zijn levenseinde.
Hierdoor kan de patiënt de laatste dagen of weken zo comfortabel en pijnloos mogelijk doorbrengen met zijn of haar geliefden.
  

Indien u vragen heeft of graag een afspraak wenst te maken, kan u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Door het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met het verzamelen van uw details via dit formulier.
Klik hier om onze privacyverklaring te lezen.